Zonder categorie

Zonder categorie

Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer Intellectuele eigendomsrechten De teksten, tekeningen, foto’s, films, verstrekte informatie, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site wordt door u als gebruiker erkent en zijn en blijven uitdrukkelijk eigendom van Mie en Place.  Voor gebruik moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van  Mie en Place verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen…

continue reading